Digitalna štampa

Prednost digitalne štampe je što objedinjuje kvalitet, brzinu i ne zahteva velike tiraže. Format papira SR A3 (320x457mm), format fleke 303x437mm.
Štampa u punom koloru 4/0 i 4/4 (jednostrano i obostrano)
Štampamo na svim vrstama papira:
Kunstdruk (od 135gr – 300gr), Ivobel, ukrasni, muflon, PVC.
Izrađujemo vizitkarte, plakate (SR A3), personalizovane kalendare na komad, zidne i džepne kalendare, ulaznice, članske karte, vinske karte, zahvalnice, diplome, fascikle, brošure, nalepnice, pozivnice, omote za CD i DVD, čaša-držač za olovke, preslikače za majice i drugo....