Cuter (Kater)

Cater omogućava sečenje raznih vrsta PVC folija, floka i flexa.
Širina sečenja je 350 mm.

Mogućnost sečenja PVC folija za brendažu vozila,
izloga, svetlećih reklama, oglasnih tabli i tabli za obeležavanje,
floka i flexa za tekstinu galanteriju,
sečenje po željenom obliku (nalepnice za ambalaže, nalepnice za stikere...)