Offset štampa

Offset štampa nudi spoj povoljne cene i velikih tiraža, a da time ne manjka kvalitet.

Formati: B3 i B2

Izrada: Flajera, plakata, blokova, blokčića, fascikli, registratora, brošura, kataloga, memoranduma, omota za knjige...